Privacybeleid

Hyphen-One verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaand privacybeleid.

Verwerkingsdoeleinden

Hyphen-One verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-        Klantenadministratie;

-        Opvolgen van reservaties vergaderzalen;

-        Facturatie.

Hyphen-One verzamelt en verwerkt de informatie wanneer u een formulier invult. Bij het invullen van het contactformulier kan u worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of andere gegevens in te voeren die nodig zijn voor het verwerken van uw verzoek. U kan onze site ook anoniem bezoeken.

Voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame naar onze klanten en prospects, vragen wij steeds expliciete toestemming.

Rechtsgrond van de verwerking

Alle informatie die wij op supra vermelde manier verzamelen, kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

-       Het verbeteren van de website. We streven er voortdurend naar onze website te verbeteren op basis van               

         de informatie en feedback die we van u ontvangen;

-       Het verstrekken van informatie en updates met betrekking tot een reservatie.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar uw computer brengt (indien u dit toestaat), die de sites of serviceprovidersystemen in staat stelt uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onderhouden. Hyphen-One gebruikt cookies om uw voorkeuren te begrijpen en te bewaren voor toekomstige bezoeken.

Bewaarperiode

Hyphen-One streeft ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De gegevens voor direct marketing zullen bewaard worden tot het moment van uitschrijven door de betrokken partij.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-      Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen

        en/of

-      een e-mail te verzenden naar reception@hyphenone.be met als bijlage een kopie van de identiteitskaart.

Hyphen-One verkoopt en verhandelt geen persoonlijke gegevens en geeft deze ook niet door aan externe partijen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen waarop Hyphen-One een beroep doet om de website te ontwikkelen en te onderhouden, die het bedrijf leiden of die de klant van dienst zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Hyphen-One kan uw informatie ook vrijgeven wanneer ze van mening zijn dat de vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om het sitebeleid te handhaven of de rechten van Hyphen-One of van anderen, de eigendom of de veiligheid te beschermen. Niet-persoonlijke identificeerbare bezoekersinformatie kan echter wel aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik.

Links van derden

Naar eigen goeddunken kan Hyphen-One producten of diensten van derden op zijn website opnemen of aanbieden. Hierbij kan worden gelinkt naar sites van derden die hiervoor over een eigen, onafhankelijk privacybeleid beschikken. Hyphen-One is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin beschermen we de integriteit van onze site en verwelkomen we alle feedback over deze gelinkte sites.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door een e-mail te verzenden naar reception@hyphenone.be, met als bijlage een kopie van de identiteitskaart.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht op reception@hyphenone.be.